Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
 • 1 Tôi Là Ai
 • 2 Nguyễn Xuân Vũ
 • 3 Huy Do
 • 4 Phạm Văn Mách
 • 5 Khánh Duy

Tài Khoản #28303 - Bảng ngọc : 2 - Không Khung - Rank Đồng III - 0 Tinh hoa lam - 0 RP - Rank động :

Lọc theo Skin
  Katarina Hội Tử Thần
  Katarina Hội Tử Thần
  Brand Thây Ma
  Brand Thây Ma
  Leona Nhật Thực
  Leona Nhật Thực
  Galio Biệt Kích
  Galio Biệt Kích
  Galio Hỏa Ngục
  Galio Hỏa Ngục
  Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu
  Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu
  Master Yi Người Được Chọn
  Master Yi Người Được Chọn
  Singed Công Nghệ
  Singed Công Nghệ
  Singed Cưỡi Sóng
  Singed Cưỡi Sóng
  Singed Cường Hóa
  Singed Cường Hóa
  Singed Tai Họa
  Singed Tai Họa
  Singed Ong Mật
  Singed Ong Mật
  Blitzcrank Đấm Bốc
  Blitzcrank Đấm Bốc
  Brand Tận Thế
  Brand Tận Thế
  Lee Sin Cổ Điển
  Lee Sin Cổ Điển
  Ahri Bóng Đêm
  Ahri Bóng Đêm
  SKT T1 Azir
  SKT T1 Azir
  Galio
  Galio
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Urgot
  Urgot
  Kayle
  Kayle
  Master Yi
  Master Yi
  Ryze
  Ryze
  Teemo
  Teemo
  Tristana
  Tristana
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Morgana
  Morgana
  Singed
  Singed
  Twitch
  Twitch
  Anivia
  Anivia
  Veigar
  Veigar
  Blitzcrank
  Blitzcrank
  Katarina
  Katarina
  Brand
  Brand
  Lee Sin
  Lee Sin
  Skarner
  Skarner
  Poppy
  Poppy
  Garen
  Garen
  Leona
  Leona
  Ahri
  Ahri
  Darius
  Darius
  Braum
  Braum
  Azir
  Azir