Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
 • 1 Thanh Huynh Quang
 • 2 Nguyễn Thắng
 • 3 The Anh Nguyen
 • 4 Phạm Hạnh
 • 5 Duy Nguyen

Tài Khoản #9557 - Bảng ngọc : 2 - Không Khung - Rank K.Rank - 0 Tinh hoa lam - 0 RP - Rank động :

Lọc theo Skin
  Poppy Vệ Binh Tinh Tú
  Poppy Vệ Binh Tinh Tú
  Poppy Cô Bé Tuần Lộc
  Poppy Cô Bé Tuần Lộc
  Ivern Siêu Sao Úp Rổ
  Ivern Siêu Sao Úp Rổ
  Warwick Nanh Lửa
  Warwick Nanh Lửa
  Nocturne Tàn Bạo
  Nocturne Tàn Bạo
  Nocturne Bất Diệt
  Nocturne Bất Diệt
  Ngộ Không Đại Tướng
  Ngộ Không Đại Tướng
  Garen Huyết Kiếm
  Garen Huyết Kiếm
  Garen Đô Đốc Độc Đoán
  Garen Đô Đốc Độc Đoán
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Ryze
  Ryze
  Sion
  Sion
  Sivir
  Sivir
  Warwick
  Warwick
  Ashe
  Ashe
  Amumu
  Amumu
  Swain
  Swain
  Nocturne
  Nocturne
  Ngộ Không
  Ngộ Không
  Poppy
  Poppy
  Garen
  Garen
  Ahri
  Ahri
  Ivern
  Ivern