Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
 • 1 ベビーヘ ンタイ
 • 2 Mộng Phi Hùng
 • 3 Quốc Hiếu
 • 4 Thành Luân
 • 5 Đi Qua Qúa Khứ

Tài Khoản #12908 - Bảng ngọc : 2 - Không Khung - Rank Sắt I - 0 Tinh hoa lam - 0 RP - Rank động :

Lọc theo Skin
  Sona Tiên Tri Không Gian
  Sona Tiên Tri Không Gian
  Janna Vệ Binh Tinh Tú
  Janna Vệ Binh Tinh Tú
  Soraka Khuê Nữ
  Soraka Khuê Nữ
  Zed Lôi Kiếm
  Zed Lôi Kiếm
  Master Yi
  Master Yi
  Soraka
  Soraka
  Morgana
  Morgana
  Sona
  Sona
  Janna
  Janna
  Lee Sin
  Lee Sin
  Nasus
  Nasus
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Riven
  Riven
  Rengar
  Rengar
  Darius
  Darius
  Kayn
  Kayn
  Yasuo
  Yasuo
  Zed
  Zed