Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
 • 1 Thanh Huynh Quang
 • 2 Nguyễn Thắng
 • 3 The Anh Nguyen
 • 4 Phạm Hạnh
 • 5 Duy Nguyen

Tài Khoản #23084 - Bảng ngọc : 2 - Khung Vàng - Rank Vàng III - 0 Tinh hoa lam - 0 RP - Rank động :

Lọc theo Skin
  Malphite Máy Móc
  Malphite Máy Móc
  Brand Thây Ma
  Brand Thây Ma
  Annie Gô
  Annie Gô
  Xin Zhao Chiến Thần
  Xin Zhao Chiến Thần
  Master Yi Thợ Săn
  Master Yi Thợ Săn
  Sivir Công Chúa Chiến Binh
  Sivir Công Chúa Chiến Binh
  Soraka Hội Chuối Cả Nải
  Soraka Hội Chuối Cả Nải
  Tristana Du Kich
  Tristana Du Kich
  Warwick Sói Lãnh Nguyên
  Warwick Sói Lãnh Nguyên
  Tryndamere Thổ Nhĩ Kỳ
  Tryndamere Thổ Nhĩ Kỳ
  Jax Phục Hận
  Jax Phục Hận
  Jax Tổ Đội Quản Ngục
  Jax Tổ Đội Quản Ngục
  Irelia Gián Điệp
  Irelia Gián Điệp
  Veigar Santa Xấu Xa
  Veigar Santa Xấu Xa
  Trundle Bãi Rác
  Trundle Bãi Rác
  Caitlyn Du Kích
  Caitlyn Du Kích
  Blitzcrank Thủ Môn
  Blitzcrank Thủ Môn
  Malphite San Hô
  Malphite San Hô
  Jarvan IV Giáp Đen
  Jarvan IV Giáp Đen
  Poppy Chiến Thần
  Poppy Chiến Thần
  Lux Hoàng Tộc
  Lux Hoàng Tộc
  Annie
  Annie
  Twisted Fate
  Twisted Fate
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Master Yi
  Master Yi
  Ryze
  Ryze
  Sivir
  Sivir
  Soraka
  Soraka
  Tristana
  Tristana
  Warwick
  Warwick
  Nunu & Willump
  Nunu & Willump
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Jax
  Jax
  Dr. Mundo
  Dr. Mundo
  Irelia
  Irelia
  Veigar
  Veigar
  Trundle
  Trundle
  Caitlyn
  Caitlyn
  Blitzcrank
  Blitzcrank
  Malphite
  Malphite
  Jarvan IV
  Jarvan IV
  Brand
  Brand
  Poppy
  Poppy
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Garen
  Garen
  Lux
  Lux
  Hecarim
  Hecarim