Tôi muốn thay đổi mật khẩu tài khoản Garena, phải làm như thế nào?

Để thay đổi mật khẩu Garena, vui lòng tham khảo các trường hợp dưới đây

- Trường hợp 1: Email (xác thực/chưa xác thực/không có) và Số Điện Thoại trong tài khoản vẫn sử dụng được bình thường, vui lòng thực hiện 4 bước dưới đây để khôi phục mật khẩu 

  • Nhấn "Lấy mã", một mã xác nhận sẽ được gửi về Số Điện Thoại đang đăng ký với tài khoản Garena. Nhập mã bạn nhận được vào ô trống và nhấn XÁC NHẬN

  • Điền mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới rồi nhấn THAY ĐỔI

  • Nếu mật khẩu mới hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo thay đổi mật khẩu thành công.

 

- Trường hợp 2: Email đã xác thực nhưng không có số điện thoại, vui lòng thực hiện 3 bước dưới đây để thay đổi mật khẩu

  • Điền mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới rồi nhấn THAY ĐỔI

  • Nếu mật khẩu mới hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo thay đổi mật khẩu thành công.

 

- Trường hợp 3: Email (xác thực/chưa xác thực/không có) và Số Điện Thoại đều không sử dụng được

  • Với trường hợp không nắm được các thông tin bảo mật, vui lòng gửi phiếu yêu cầu ngay dưới bài viết này để được hỗ trợ thay đổi mật khẩu.

 

Lưu ý: Vui lòng cập nhật các trường thông tin bảo mật Email, Số Điện Thoại và Họ Tên & CMND để bảo mật cho tài khoản Garena. Đăng ký và xác minh thông tin tại https://account.garena.com/

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh Chat Trực Tuyến ngay dưới bài viết này nếu bạn cần thêm sự trợ giúp từ chúng tôi.