Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Đức Mạnh
  • 2 Huỳnh Minh Tài
  • 3 Bi Cu
  • 4 Ngọc
  • 5 Ti Max
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Skin Tướng Giá Cách đây
0 Hoàng Dũng #25402 K.Rank 0 0 9000đ 6 giờ trước
1 Hoàng Dũng #30813 K.Rank 0 0 75000đ 6 giờ trước
2 Hoàng Dũng #25307 K.Rank 0 0 9000đ 6 giờ trước
3 Anh Quân #26746 K.Rank 0 0 20000đ 1 ngày trước
4 Thành Çông #30040 Vàng I 19 46 120000đ 1 ngày trước
5 Thành Çông #8165 Đồng II 5 27 80000đ 1 ngày trước
6 Thành Çông #26737 K.Rank 0 0 20000đ 1 ngày trước
7 Thành Çông #34874 K.Rank 0 0 5000đ 1 ngày trước
8 Thành Çông #34891 K.Rank 0 0 5000đ 1 ngày trước
9 Hoàng Dũng #9012 Sẳt II 23 30 100000đ 2 ngày trước
10 Dung Tran #34869 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
11 Dung Tran #34887 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
12 Phương Ân #34602 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
13 Phương Ân #34819 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
14 Phương Ân #34872 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
15 Phương Ân #34883 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
16 Đức Tùng #33895 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
17 Đức Tùng #34614 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
18 Tran Thảo Idol #25527 K.Rank 0 0 9000đ 3 ngày trước
19 Đức Tùng #27831 K.Rank 0 0 40000đ 3 ngày trước
20 Felix Hoang #9552 Sẳt II 10 33 80000đ 3 ngày trước