Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thanh Huynh Quang
  • 2 Nguyễn Thắng
  • 3 The Anh Nguyen
  • 4 Phạm Hạnh
  • 5 Duy Nguyen
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Tướng Skin Giá Cách đây
0 Trần Phước #27465 Bạch Kim IV 55 145 20000đ 54 giây trước
1 Kien Mai #26173 K.Rank 0 0 70000đ 2 phút trước
2 Cường Lê #27519 K.Rank 0 0 150000đ 3 phút trước
3 Phan Đình Tùng #27796 K.Rank 40000đ 4 phút trước
4 Tiến Thành #26147 K.Rank 0 0 50000đ 5 phút trước
5 Minh Phúc #27602 K.Rank 0 0 50000đ 6 phút trước
6 Quốc Em #25308 K.Rank 0 0 150000đ 7 phút trước
7 Nguyen Thịn #25231 K.Rank 0 0 50000đ 8 phút trước
8 Võ Tuấn Kiệt #26710 K.Rank 0 0 30000đ 9 phút trước
9 Trịnh Tùng #25583 K.Rank 0 0 30000đ 10 phút trước