Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyen Nick
  • 2 Khôi Tân
  • 3 Nguyễn Quốc Việt
  • 4 Thiên Bảo
  • 5 Nguyễn Thiện
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Tướng Skin Giá Cách đây
0 Lý Duy Quốc #27235 K.Rank 0 0 20000đ 5 giờ trước
1 Nguyễn Huynh #27050 K.Rank 2 17 20000đ 6 giờ trước
2 Cao Việt Hưng #27119 K.Rank 0 0 5000đ 7 giờ trước
3 Cao Việt Hưng #27114 K.Rank 0 0 5000đ 7 giờ trước
4 Nguyễn Cường #27313 K.Rank 0 0 20000đ 8 giờ trước
5 Lê Xuân Bồng #27360 Đồng II 16 89 100000đ 10 giờ trước
6 Nguyễn Văn Trung Sơn #27040 K.Rank 3 15 10000đ 13 giờ trước
7 Na OLuxan #27420 Đồng III 10 24 70000đ 16 giờ trước
8 Nguyễn Hitsugaya #27098 K.Rank 6 29 40000đ 17 giờ trước
9 Ngô Minh Quang #27111 K.Rank 0 0 5000đ 17 giờ trước