Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyen Thien
  • 2 Jim Nguyễn
  • 3 Bill Khang
  • 4 Thảo's Ke's
  • 5 Ngọc Lâm Uchiha
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Tướng Skin Giá Cách đây
0 Ca Loc Kho Tieu #27902 K.Rank 0 0 30000đ 1 phút trước
1 Nghia Tran #26098 K.Rank 0 0 30000đ 2 phút trước
2 Nobi Nobita #26505 K.Rank 0 0 70000đ 3 phút trước
3 Quỳnh Hoa #27609 K.Rank 0 0 70000đ 4 phút trước
4 Viết't Sẹo'o Cuộc'c Đời's #27313 K.Rank 0 0 150000đ 5 phút trước
5 Dương Vũ #27120 K.Rank 0 0 70000đ 6 phút trước
6 Quynh Koòy #27647 K.Rank 0 0 70000đ 7 phút trước
7 Viết Thắng #26115 K.Rank 0 0 20000đ 8 phút trước
8 Nhật Long #25252 K.Rank 0 0 20000đ 9 phút trước
9 Minh Kim Hoang #25962 K.Rank 0 0 20000đ 10 phút trước