Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thư Thần Thánh
  • 2 Nguyễn Hoàng Duy Tân
  • 3 Minh Minh Nguyễn
  • 4 Bái Lâm
  • 5 NGUYỄN HOÀNG TIẾN PHÁT
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Skin Tướng Giá Cách đây
0 Vũ Lân #31449 Sắt I 7 29 30000đ 2 giờ trước
1 Nguyễn Hữu Tài #31445 K.Rank 6 26 30000đ 4 giờ trước
2 Hao Nam #27557 K.Rank 0 0 20000đ 1 ngày trước
3 Tôi Là Ai #33201 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
4 Tôi Là Ai #33200 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
5 Tôi Là Ai #27532 K.Rank 0 0 20000đ 2 ngày trước
6 Tôi Là Ai #29807 K.Rank 17 30 80000đ 2 ngày trước
7 Hoan Duong #29922 Sẳt III 12 42 70000đ 3 ngày trước
8 Phạm Minh #27571 K.Rank 0 0 20000đ 3 ngày trước
9 Long Hoàng #31477 K.Rank 3 19 30000đ 4 ngày trước
10 Minh Minh Nguyễn #32887 Bạch Kim III 51 94 350000đ 5 ngày trước
11 Ken Trần #32865 Sắt I 33 110 120000đ 5 ngày trước
12 Hoàng Vũ #32739 K.Rank 5 14 30000đ 5 ngày trước
13 Crisdevil Phan #30957 Đồng IV 3 23 20000đ 5 ngày trước
14 Quang Phú #31237 Đồng III 31 65 150000đ 5 ngày trước
15 Ken Trần #27545 K.Rank 0 0 20000đ 5 ngày trước
16 Long Hoàng #30884 K.Rank 5 30 30000đ 6 ngày trước
17 Nguyễn Hoàng Duy Tân #32896 Bạch Kim IV 65 122 350000đ 6 ngày trước
18 Nguyễn Đức #30901 Sắt I 4 21 20000đ 6 ngày trước
19 Thiện Da Đen #25441 K.Rank 0 0 9000đ 6 ngày trước
20 Warm Breeze #30865 K.Rank 4 28 20000đ 6 ngày trước