Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Tuấn Vũ
  • 2 Minh Khang
  • 3 Thanhh Dat
  • 4 Anh Phan
  • 5 Dang KimSon
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Skin Tướng Giá Cách đây
0 Quoc Anh #24924 K.Rank 0 0 9000đ 4 giờ trước
1 Quoc Anh #25528 K.Rank 0 0 9000đ 4 giờ trước
2 Quoc Anh #25364 K.Rank 0 0 9000đ 4 giờ trước
3 Quoc Anh #8244 Sẳt II 24 28 20000đ 5 giờ trước
4 Minh Khang #33436 Sắt IV 63 116 300000đ 8 giờ trước
5 Jinchuu Ricỳ #35677 K.Rank 0 0 5000đ 10 giờ trước
6 Jinchuu Ricỳ #35678 K.Rank 0 0 5000đ 10 giờ trước
7 Jinchuu Ricỳ #32894 Bạc III 61 65 300000đ 10 giờ trước
8 Thành Đạt #35683 K.Rank 17 32 1 ngày trước
9 Lê Văn Hào #35687 K.Rank 25 148 75000đ 1 ngày trước
10 Minh Nguyen #34205 K.Rank 50 97 200000đ 2 ngày trước
11 Phúc Nguyễn #8979 Sẳt III 24 28 20000đ 3 ngày trước
12 Tuấn Vũ #30506 Bạch Kim II 142 148 560000đ 3 ngày trước
13 Thanh Duy #30824 K.Rank 0 0 30000đ 3 ngày trước
14 Tam NGuyễn #8978 Sẳt II 19 27 20000đ 4 ngày trước
15 Xin Em Đừng #7298 Sẳt II 17 37 30000đ 5 ngày trước
16 Xin Em Đừng #7748 Sẳt III 32 36 30000đ 5 ngày trước
17 Thành Namm Hà #35540 K.Rank 0 0 9000đ 5 ngày trước
18 Thành Namm Hà #25537 K.Rank 0 0 9000đ 5 ngày trước
19 Lê Hữu Hoàng Triều #25514 K.Rank 0 0 9000đ 5 ngày trước
20 Dương Quốc Anh #30759 K.Rank 0 0 40000đ 5 ngày trước