Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 宮内 れんげ
  • 2 Nguyễn Phát
  • 3 Long Hoàng
  • 4 Tùng Nguyễn Tiến
  • 5 Nguyễn Đình Đức
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Skin Tướng Giá Cách đây
0 Nguyễn Phát #11527 Sắt I 18 31 30000đ 8 giờ trước
1 Long Hoàng #35076 K.Rank 0 0 5000đ 10 giờ trước
2 Long Hoàng #35077 K.Rank 0 0 5000đ 14 giờ trước
3 Nguyễn Phát #25383 K.Rank 0 0 9000đ 14 giờ trước
4 Long Hoàng #35078 K.Rank 0 0 5000đ 1 ngày trước
5 Long Hoàng #35079 K.Rank 0 0 5000đ 1 ngày trước
6 Long Hoàng #35080 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
7 Tùng Nguyễn Tiến #30030 Bạc I 9 32 80000đ 2 ngày trước
8 Long Hoàng #35082 K.Rank 0 0 5000đ 2 ngày trước
9 Hưng Lâm #35002 K.Rank 0 0 5000đ 3 ngày trước
10 Hưng Lâm #35067 K.Rank 0 0 5000đ 3 ngày trước
11 Hưng Lâm #34888 K.Rank 0 0 5000đ 3 ngày trước
12 Hưng Lâm #34884 K.Rank 0 0 5000đ 3 ngày trước
13 Long Hoàng #35081 K.Rank 0 0 5000đ 3 ngày trước
14 Long Hoàng #35083 K.Rank 0 0 5000đ 3 ngày trước
15 Long Hoàng #35084 K.Rank 0 0 5000đ 4 ngày trước
16 Long Hoàng #35085 K.Rank 0 0 5000đ 4 ngày trước
17 宮内 れんげ #27795 Bạch Kim IV 55 124 220000đ 4 ngày trước
18 Nguyễn Phát #29262 Đồng II 36 40 80000đ 4 ngày trước
19 Long Hoàng #35086 K.Rank 0 0 5000đ 4 ngày trước
20 Long Hoàng #35087 K.Rank 0 0 5000đ 4 ngày trước