Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Bố Già
  • 2 Thái Đình Hưng
  • 3 Sang Lâm Hoàng
  • 4 Nguyễn Minh Quân
  • 5 Ngọc Thuỷ
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Tướng Skin Giá Cách đây
0 Jinchuu Ricỳ #28008 K.Rank 0 0 40000đ 37 phút trước
1 Jinchuu Ricỳ #12750 Đồng II 26 79 220000đ 37 phút trước
2 Hùng Phi Hoàng #13123 Bạch Kim IV 39 106 550000đ 7 giờ trước
3 Văn Hiếu #25968 K.Rank 0 0 9000đ 7 giờ trước
4 Tin Vo #28003 K.Rank 0 0 40000đ 7 giờ trước
5 Nguyễn Minh Đức #27992 K.Rank 0 0 40000đ 7 giờ trước
6 Thành Nguyễn #28048 K.Rank 0 0 20000đ 8 giờ trước
7 Đức Phát #27709 K.Rank 0 0 100000đ 8 giờ trước
8 Đức Phát #27730 K.Rank 0 0 100000đ 8 giờ trước
9 Đức Phát #27731 K.Rank 0 0 100000đ 8 giờ trước