Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Vân Trường
  • 2 Tôi Là Ai
  • 3 Huy Do
  • 4 Nguyễn Xuân Vũ
  • 5 Phạm Văn Mách
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Skin Tướng Giá Cách đây
0 Huy Do #31377 Sẳt III 4 42 25500đ 11 giờ trước
1 Thếanh Nguyễn #30931 K.Rank 9 28 40000đ 13 giờ trước
2 Long Hoàng #31411 K.Rank 4 18 20000đ 19 giờ trước
3 Nguyễn Xuân Vũ #31391 K.Rank 0 12 20000đ 20 giờ trước
4 Nguyễn Xuân Vũ #31409 K.Rank 3 17 20000đ 20 giờ trước
5 Vân Trường #31000 Đồng II 48 89 250000đ 20 giờ trước
6 Nguyễn Văn Hải #31401 Sắt I 4 40 20000đ 20 giờ trước
7 Hoàng Phúc Đạt #25674 K.Rank 0 0 9000đ 21 giờ trước
8 Hoàng Phúc Đạt #25679 K.Rank 0 0 9000đ 21 giờ trước
9 Hoàng Phúc Đạt #25635 K.Rank 0 0 9000đ 21 giờ trước