Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Bi Play
  • 2 HộpThư Của-Bạn
  • 3 Dan Quoc Khuê
  • 4 Khoa Gear
  • 5 P Thahh Phúu
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Tướng Skin Giá Cách đây
0 Cháu Trai Triển #27561 K.Rank 0 0 25000đ 1 phút trước
1 Kim Tuyen Nguyen #27658 K.Rank 0 0 20000đ 2 phút trước
2 Hung Pham Minh #27725 K.Rank 0 0 30000đ 3 phút trước
3 Văn Mùi #25152 K.Rank 0 0 30000đ 4 phút trước
4 Trang Trang Giay #27135 K.Rank 0 0 35000đ 5 phút trước
5 Hoàng Đức #25859 K.Rank 0 0 30000đ 6 phút trước
6 Đức Nguyễn #27186 K.Rank 0 0 40000đ 7 phút trước
7 Khánh Đan #27552 K.Rank 0 0 30000đ 8 phút trước
8 Long Hoang #26482 K.Rank 0 0 150000đ 9 phút trước
9 Tùng Phạm #25692 K.Rank 0 0 70000đ 10 phút trước