Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Xuân Dương
  • 2 Thiếu Gia Họ Hứa
  • 3 Cát Ngạo
  • 4 Tuyen Nguyen
  • 5 Huy Nguyen
1)Album ảnh giao dịch thành công qua facebook

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Tướng Skin Giá Cách đây
0 Thành Nguyễn #27645 K.Rank 0 0 30000đ 16 giây trước
1 Hung Nguyen #25682 K.Rank 0 0 25000đ 1 phút trước
2 Tú Trương #25122 K.Rank 0 0 70000đ 2 phút trước
3 Tratam Dothutra #27129 K.Rank 0 0 70000đ 3 phút trước
4 Đào Hùng Mạnh #25289 K.Rank 0 0 35000đ 4 phút trước
5 Ngô Văn Chung #25500 K.Rank 0 0 35000đ 5 phút trước
6 Noi Nay Co Anh #26470 K.Rank 0 0 50000đ 6 phút trước
7 Nguyễn Trường #27398 K.Rank 25000đ 7 phút trước
8 Quoc Huynh #27238 K.Rank 0 0 35000đ 8 phút trước
9 Duc Dao #27210 K.Rank 0 0 70000đ 9 phút trước